Обележан патрониот празник на училиштето
декември 14, 2017

Одражан
регионалниот натпревар
по Граѓанско образование

На 20.04 2019 на Филозофскиот факултет во Скопје се одржа регионалниот натпревар по предметот Граѓанско образование. Нашите ученици под менторство на професорката Силвана Лазаровска постигнаа солидни резултати и се квалификуваа на Државниот натпревар. Ученикот Иван Данилов од 4е3 клас го освои ВТОРОТО место, а ученичката Христина Јакимова од 4С клас го освои ЧЕТВРТОТО место. Им посакуваме успеси и на Државниот натпревар кој ќе се одржи на 11.05 2019 во Струмица.

На 20.04 2019 на Филозофскиот факултет во Скопје се одржа регионалниот натпревар по предметот Граѓанско образование.

Buy now