На 12 и 13 април 2019 година,во средното училиште „Мирко
Повеќе