Училишен кадар

Училишен кадар

Училишен кадар

Училишниот кадар претставува основа на воспитно-образовниот процес во едно училиште. Затоа нашето училиште вложува во континуирана обука и професионализација на својот кадар. Тоа го прави фактор за функционалност на училиштето, современа настава и пријатен престој на учениците. Тековниот и понатамошниот развој на нашите ученици ни открива дека поседуваме кадар што поддржува, инспирира и се вградува себеси во новите генерации.

Менаџерски Тим

Стручни соработници

Професори

Електро Актив

Maшински Актив

Општообразовни предмети Актив

Природно математички Актив

Технички персонал

Buy now